Grupy Żywiec – Raport Społeczny „Warzymy Lepszą Przyszłość”

Metryka praktyki

Firma: Grupa Żywiec,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2014

Autorzy kolejnego raportu społecznego Grupy Żywiec Warzymy Lepszą Przyszłość – skoncentrowali się na zagadnieniach najbardziej istotnych z punktu widzenia działalności biznesowej firmy, ponownie włączając interesariuszy w określanie informacji zawartych w raporcie. Publikacja prezentuje łańcuch wartości firmy, jak również, systematycznie mierzony, wpływ Grupy Żywiec na otoczenie w aspektach: gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Dokument ma na celu pokazanie, że firma nie tylko korzysta z różnych zasobów, ale także wpływa na rozwój gospodarki lokalnej i krajowej w długim okresie. Raport, sporządzony zgodnie z wytycznymi GRI, ma nową, interaktywną formę z opcją dla osób niedowidzących.