Grupy pracownicze, działające w ramach TVN Warner Bros. Discovery: Diversity&Pride Discovery Women’s Network GreenD

Metryka praktyki

Firma: TVN Warner Bros. Discovery,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 5 - Równość płci

Pracownicy i współpracownicy TVN Warner Bros. Discovery mogą dobrowolnie uczestniczyć w grupach pracowniczych ERGs (Employee Resource Groups) i angażować się w ich działalność. Buduje to ich zaangażowanie, pozwala na lepsze poznanie się, ale przede wszystkim ma realny wpływ na tworzenie otwartej, inkluzywnej kultury organizacyjnej. Wśród tych grup znajdują się: WBD Diversity & PriDe – Różni i Dumni (zajmująca się tematyką LGBT+, osób z niepełnosprawnościami, osób narażonych na wykluczenie ze względu na wyznanie, pochodzenie etniczne, poglądy czy inne kwestie); WBD Women’s Network (wspierająca kobiety w rozwoju w ramach organizowanych aktywności) WBD GreenD (koncentrująca się na tematach ekologicznych).