Grupa zaangażowania pracowników We4Us

Metryka praktyki

Firma: Merck Business Solutions Europe,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W Merck Business Solutions Europe działają grupy zaangażowania pracowników: We4Us. Nadrzędnym celem ich działalności, odzwierciedlonym także w nazwie, jest prowadzenie działań „od nas dla nas” – pomysłodawcami akcji są pracownicy firmy, a adresatem cała społeczność firmy. Grupy skupiają się na działaniach: wellbeing & environment; career & recognition; corporate social responsibility (CSR). Każda z grup spotyka się raz w miesiącu w celu omówienia i zaplanowania działań. Każdy może włączyć się w działalność wybranej grupy: na stałe lub np. dzieląc się pomysłem na ciekawą inicjatywę. Każda akcja grupy We4Us jest oceniana przy użyciu ankiety SUrvey Monkey: wyniki plasują się na średnim poziomie zadowolenia 4,5/5. W roku 2021 działania grup były skupione na: – przygotowywaniu dla pracowników firmy szkoleń wewnętrznych, m.in z zakresu VBA, a prowadzonych przez pracowników; – wspieraniu zdrowego stylu życia poprzez dofinansowanie do aktywności sportowych, organizację ćwiczeń w przestrzeni online czy też wiosennych przeglądów rowerowych; – prowadzeniu akcji CSR: udział w biegach charytatywnych, zbiórka na rzecz wrocławskiego schroniska dla zwierząt oraz Stowarzyszenia św Brata Alberta, promowaniu akcji krwiodawstwa.