Grupa Yammer MW Jesteśmy razem – firmowe social media i integrowanie rozproszonego zespołu

Metryka praktyki

Firma: Mars Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Mars Polska prowadzi działania na rzecz angażowania, rozwijania oraz integrowania zespołu. W kontekście różnorodnego i rozproszonego zespołu oraz pracy w modelu hybrydowym jednym z nowo wprowadzonych narzędzi w Mars Wrigley jest wewnętrzna platforma Social Media (Grupa Yammer MW Jesteśmy razem), z której aktywnie korzysta ok. 93% współpracowników. Platforma uzupełniła paletę narzędzi komunikacji wewnętrznej, odpowiadając na potrzeby zespołu pracującego zarówno w biurze/hybrydowo, jak i w terenie (siły sprzedaży), tworząc przestrzeń do dzielenia się informacjami, wymiany doświadczeń i opinii między współpracownikami, a także budując communities wokół ważnych dla współpracowników tematów. Wprowadzając powyższe działania, firma miała na celu zwiększenie zaangażowania współpracowników w komunikację wewnętrzną oraz dopasowanie dostępnych narzędzi komunikacji do zmieniającego się otoczenia (pandemia, praca hybrydowa), łącząc rozproszone zespoły. Narzędzie z roku na rok zyskuje na znaczeniu – jego ocena przez użytkowników wzrosła (z 3,90 do 4,41 w 5-stopniowej skali w badaniu komunikacji wewnętrznej), co znajduje odzwierciedlenie w analizie danych systemowych. Na zaangażowanie współpracowników w korzystanie z narzędzia pozytywnie wpływa wysoka aktywność członków zespołu zarządzającego.