Grupa robocza banku światowego ds. Społecznej odpowiedzialności – Przedstawicielstwo Grupy Banku Światowego w Warszawie

Metryka praktyki

Firma: Przedstawicielstwo Grupy Banku Światowego,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2002
Przy wsparciu Przedstawicielstwa Grupy Banku Światowego w Warszawie w czerwcu 2002 zapoczątkowane zostały wielostronne spotkania Grupy Roboczej dotyczące idei rozwoju odpowiedzialnej działalności biznesowej w Polsce. W trakcie spotkań obecni przedstawiciele biznesu potwierdzali, że istnieje już grono firm i liderów biznesu, którzy chcieliby stanowić przykład i przekazywać swoje doświadczenia innym. Z drugiej strony są firmy, które chciałyby rozwijać strategie społecznie odpowiedzialnego biznesu, ale nie wiedzą kto może im w tym pomóc. Podkreślana była potrzeba lepszego przepływu informacji oraz współpracy pomiędzy środowiskami biznesu, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się promocją tejże problematyki oraz stroną rządową. Misją Grupy jest tworzenie klimatu dla odpowiedzialnej działalności biznesowej.  Rozpoczęto zbieranie przykładów istniejących standardów uprawiania odpowiedzialnego biznesu oraz podjęto kroki w celu uzupełniania wiedzy dotyczącej poziomu świadomości społecznej na temat dodatkowych wartości, jakie można zrealizować przy okazji uprawiania odpowiedzialnej działalności biznesowej. Przyjęto, że odpowiedzialna działalność biznesowa to realizacja celu firmy (powiększanie wartości firmy, dostarczanie produktów i usług odpowiedniej jakości) w długim horyzoncie czasowym (harmonijna trwałość), zapewniana przez należyte kształtowanie relacji z interesariuszami (akcjonariusze, pracownicy, menedżerowie, klienci, konsumenci, dostawcy, społeczność lokalna, środowisko naturalne, itd.) oraz postępowanie zgodne ze społecznie przyjętymi normami etycznymi.
W spotkaniach brali udział m.in. przedstawiciele ABB, Pilkington Sandoglass, Johnson&Johnson, PricewaterhouseCoopers, International Finance Corporation, a także Banku Światowego, Centrum Etyki Biznesu, UNDP, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Instytutu Rozwoju Biznesu, International Business Leaders Forum, Business Center Club, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Rzeczpospolitej, TVN24 i CXO.