Grupa ds. Różnorodności i Włączania

Metryka praktyki

Firma: LOTTE Wedel,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Polityki i procedury
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci

W 2021 r. z inicjatywy pracowników, w LOTTE Wedel powstała Grupa ds. Różnorodności i Włączania o nazwie Różnorodni jak MIESZANKA WEDLOWSKA. Zespół, składający się z przedstawicieli różnych działów, zajmuje się inicjowaniem projektów, mających na celu popularyzację tematyki różnorodności w firmie. W 2021 r., dzięki jego staraniom, wdrożono m.in. Wedlowską Deklarację Różnorodności oraz projekt „Czekosprawni” (mający na celu zwiększanie liczby zatrudnianych osób z niepełnosprawnościami), a firma została sygnatariuszem Karty Różnorodności. Przeprowadzono szereg akcji komunikacyjnych, promujących włączanie i różnorodność w nawiązaniu do firmowych wartości. Powstanie Grupy to naturalna konsekwencja wcześniejszych działań firmy. W 2020 r. wdrożono System przeciwdziałania nieprawidłowościom, dzięki któremu każdy pracownik może zgłosić niepokojącą sytuację, której rozwiązaniem zajmie się dedykowany zespół. Ponadto, regularnie prowadzone są szkolenia oraz kampanie informacyjne na temat etyki i właściwych postaw.

  1. Ankieta dot. dyskryminacji, która przekrojowo bada obecną sytuację. Celem na 2022 r. jest zwiększenie świadomości pracowników
  2. Liczba członków grupy – 44 osoby ze wszystkich obszarów firmy (biuro, produkcja, sprzedaż)
  3. Spisana Deklaracja Różnorodności i przyjęcie jej przez Zarząd oficjalnym zarządzeniem
  4. Podpisanie Karty Różnorodności
  5. Liczba komunikatów wysłanych do pracowników o tematyce D&I: 11
  6. Liczba wewnętrznych szkoleń: 4
  7. Uruchomienie projektu „CzekoSprawni”, mającego na celu zwiększanie liczby zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami