Groupon Shared Services Poland wspiera Fundację Gniazdo

Metryka praktyki

Firma: Groupon,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Groupon Shared Services Poland wspiera Fundację Gniazdo w wydarzeniach integracyjnych dla dzieci z rodzin marginalizowanych zamieszkujących północne dzielnice Katowic.

W czerwcu 2018 w ramach corocznego Volunteer-a-Thonu miały miejsce dwie akcje. W ramach Family Picnic wolontariusze wspomagali organizację pikniku dla rodzinnego w ogrodzie siedziby fundacji. W ramach Tour to Groupon delegacja najstarszej młodzieży pod opieką fundacji została przyjęta w katowickim biurze i podczas oprowadzania zapoznała się z warunkami pracy, rekrutacji, benefitami oraz wykorzystywanymi technologiami.

W lipcu 2018 Fundacji został przyznany Volunteer-a-thon Impact Grant, w ramach którego firma przekazał Fundacji 1000 USD.

W grudniu 2018 miała miejsca akcja Be a Santa. Najmłodsze dzieci z podwórkowych grup fundacji napisały listy do Św. Mikołaja. Pracownicy zorganizowali zbiórkę środków i zakupili je według życzeń w listach Finalnie reprezentanci przebrani za Mikołaja i elfkę dostarczyli wymarzone prezenty na wigilię organizowaną dla dzieci w Szkole Podstawowej w Bogucicach.

W działania po stronie firmy zaangażowało się 20 osób, które w ramach wolontariatu poświęciły 80 godzin na udział w akcjach.