Green Week – Zielony Tydzień w 3M Poland – 3M Poland

Metryka praktyki

Firma: 3M w Polsce,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2010

Koncern 3M na każdym etapie swojego funkcjonowania angażuje się w politykę zrównoważonego rozwoju, która obejmuje środowisko, społeczność lokalną oraz gospodarkę. Program „Green Week” został wdrożony, aby edukować i informować o dokonaniach firmy w zakresie ochrony środowiska. Zielony Tydzień skierowany był przede wszystkim do pracowników i ich rodzin, partnerów firmy oraz społeczności lokalnej. Głównym celem programu było zaangażowanie w działania ekologiczne oraz propagowanie ekologicznego myślenia, budowanie świadomego podejścia do środowiska oraz kreowanie zachowań i postaw proekologicznych.

Każdy dzień Zielonego Tygodnia był podporządkowany innemu aspektowi ochrony środowiska i zdrowego stylu życia. Pracownicy mogli dowiedzieć się o zasadach zrównoważonej diety w czasie spotkania z dietetykami oraz zjeść „zielone posiłki” specjalnie przygotowane na stołówce. Mieli okazję również zapoznać się z założeniami ekologicznej jazdy samochodem i wziąć udział w warsztacie ekojazdy prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie Motorowe. Pracownicy byli także zachęcani do udostępnienia wolnego miejsca w samochodzie, otrzymując mapy do carpoolingu.

Firma przeprowadziła zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego pod hasłem „Energia znów powinna być zielona”, a we współpracy z Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury oraz Szkołą Podstawową w Kostowcu zorganizowała artystyczny konkurs ekologiczny „Styl z odzysku – śmieciowe studio projektowe” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Do konkursu zgłoszono 136 projektów.

Dzięki akcji wzrosła ekologiczna świadomość pracowników, co potwierdziła przeprowadzona ankieta, a sama inicjatywa była postrzegana jako bardzo wiarygodna.