Green Week – PricewaterhouseCoopers

Metryka praktyki

Firma: PricewaterhouseCoopers,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008

Głównym celem tygodnia edukacji ekologicznej Green Week, zrealizowanego na przełomie marca i kwietnia 2008 roku w PwC w Polsce, było zmotywowanie pracowników do włączenia się w projektowanie i realizację proekologicznych inicjatyw w firmie, a także przekazanie im teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu ochrony środowiska.Na Green Week złożyły się: listy elektroniczne zawierające przystępnie opisane współczesne problemy środowiskowe; porady dotyczące ekologicznych zachowań w biurze i w domu, pokazujące korzyści z ich stosowania. Firma zachęcała pracowników do włączenia się w pracę zespołu „Environmental Team”, który zajmuje się realizacją działań dotyczących minimalizacji negatywnego wpływu firmy na środowisko. Do członkostwa w zespole zgłosiło się 15 osób, które współtworzą i realizują inicjatywy prośrodowiskowe. Zespół prowadzi obecnie monitoring wpływu działalności firmy na środowisko, zbiórkę zużytego papieru, akcję zachęcającą do wyłączania nieużywanych sprzętów elektronicznych, segregację odpadów przeznaczonych do recyklingu oraz zbiórkę odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Dzięki programowi firmie udało się uzyskać wparcie pracowników dla realizowanych działań oraz aktywne włączanie się w inicjatywy PwC z zakresu ochrony środowiska. Obecnie zespół przygotowuje warsztaty promujące wideokonferencje jako działanie zastępcze w stosunku do podróży służbowych.