Green IT – Grupa TP

Metryka praktyki

Firma: Grupa TP (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009

Celem wdrożenia programu Green IT w Grupie TP było ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez jej efektywniejsze wykorzystanie. W firmie powołano interdyscyplinarny zespół specjalistów, który identyfikuje problemy oraz usprawnia korzystanie z energii elektrycznej w odniesieniu do  środowiska biurowego oraz Centrum Przetwarzania Danych (CPD) wraz z infrastrukturą serwerową.W obszarze pierwszym podjęto działania polegające na zmniejszeniu ilości wydruków oraz maksymalnym ograniczeniu liczby komputerów biurowych uruchomionych w porze nocnej i w  weekendy. W obszarze CPD zrealizowano szereg praktyk mających na celu efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury technicznej. Oprócz zmiany zakresu parametrów środowiskowych w serwerowniach, wdrożono zmiany w systemach ich wentylacji oraz oświetlenia. Ponadto prowadzony jest proces monitorowania cyklu życia infrastruktury IT oraz identyfikacji i likwidacji  „serwerów duchów”, będących źródłem marnotrawstwa energii elektrycznej.

Na bieżąco monitorowane jest zużycie energii elektrycznej przez wybrane obszary infrastruktury technicznej i IT. Konsolidacja infrastruktury informatycznej przyniosła w ciągu dwóch lat 14 mln zł oszczędności. Łącznie redukcja kosztów zużycia energii elektrycznej w 2009 roku sięgnęła 1,74 mln zł. Zmniejszenie chłodzenia w CPD wraz z modyfikacją systemu wentylacji przyniosło do końca 2009 roku ponad 300 tys. zł oszczędności. Dzięki wdrożonym praktykom udało się uniknąć emisji do atmosfery ok. 3,5 tysięcy ton CO2 oraz zaoszczędzić ponad 1,5 miliona litrów wody.

W 2009 roku Grupa TP otrzymała tytuł lidera Green IT od tygodnika „Computer-World”.