Grasz o staż – PricewaterhouseCoopers

Metryka praktyki

Firma: PricewaterhouseCoopers, PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2003
PricewaterhouseCoopers oraz Gazeta Wyborcza organizują od 1996 roku program „Grasz o staż”, największy w Polsce konkurs, w którym studenci i absolwenci mogą wygrać praktyki w firmach, organizacjach pozarządowych i jednostkach administracji publicznej. Pracodawcy otrzymują możliwość pozyskania najlepszych na rynku kandydatów na praktyki i do pracy oraz promocję w mediach. Udział w programie „Grasz o staż” zachęca pracodawców do tworzenia nowych miejsc praktyk i pracy dla młodych ludzi. Studenci i absolwenci mają możliwość zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego. W ubiegłorocznej edycji konkursu 40% laureatów dzięki udziałowi w „Grasz o staż” otrzymało stałą pracę, a dalsze 30% – nawiązało z firmami inne formy współpracy. Organizatorzy i firmy fundujące praktyki budują swój wizerunek – zarówno wśród studentów, jak i w środowisku biznesu – wykazując, iż są firmami kierującymi się zasadami społecznej odpowiedzialności.Wszystkie praktyki ufundowane w konkursie są płatne – ma to na celu zapewnienie równych szans odbycia praktyk studentom z całej Polski, niezależnie od miejsca zamieszkania. Dodatkowo wszyscy laureaci „Grasz o staż” są objęci programem „Alumni Grasz o staż”, który ma na celu stworzenie szansy zbudowania wartościowej sieci kontaktów, wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą dla dotychczasowych i przyszłych zwycięzców konkursu.

O praktyki ubiegać się mogą studenci III, IV lub V roku oraz absolwenci do 35 roku życia. W ośmiu dotychczasowych edycjach wzięło udział 12 tysięcy uczestników, 650 z nich wygrało praktyki ufundowane przez 160 pracodawców. Liczba pracodawców i uczestników z roku na rok wzrasta – w 2002 roku 40 firm ufundowało 67 praktyk, a udział w konkursie wzięło 850 osób; w 2003 – było już 60 pracodawców, 135 praktyk i 1600 uczestników. W ubiegłym roku po raz pierwszy w historii konkursu odbyły się staże w organizacjach pozarządowych i jednostkach administracji publicznej. Włączając do projektu instytucje I i II sektora organizatorzy stworzyli płaszczyznę spotkania wszystkich sektorów gospodarki w celu umożliwienia studentom i absolwentom z całej Polski zaistnienia na rynku pracy.
Projekt ma przebieg roczny. Od jesieni do konkursu mogą zgłaszać się firmy zainteresowane ufundowaniem praktyk. Nabór studentów każdego roku rozpoczyna się wiosną, rozstrzygnięcie i wybór zwycięzców ma miejsce w czerwcu, praktyki rozpoczynają się latem. W pierwszym etapie każdy z uczestników konkursu wysyła zgłoszenie składające się z życiorysu, wypełnionej ankiety oraz rozwiązań 2 zadań konkursowych (do wyboru z ponad 20 dziedzin, m.in. z zagadnień odpowiedzialnego biznesu), czyli opracowanych dwóch zagadnień problemowych. W oparciu o zgłoszenia specjaliści oraz koordynatorzy z PricewaterhouseCoopers weryfikują kandydatów. Drugi etap to rozmowy w firmach oferujących praktyki. Zostają do niego zakwalifikowane osoby, które najlepiej rozwiązały zadania i które w największym stopniu spełniają wymagania określone przez pracodawców. Osoby, które zostają zakwalifikowane na praktykę – zwycięzcy konkursu – oprócz możliwości odbycia płatnego stażu, wygrywają także 2-dniowe szkolenie z planowania ścieżki kariery i rozwoju osobistego prowadzone przez PricewaterhouseCoopers. Grupa ok. 500 uczestników II etapu konkursu otrzymuje zaproszenia na szkolenie dotyczące radzenia sobie na rynku pracy.
W konkursie co roku bierze udział kilkadziesiąt renomowanych polskich i międzynarodowych firm oraz organizacje pozarządowe. Dodatkowo Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej sponsoruje praktyki w różnych urzędach administracji publicznej (w bieżącej IX edycji konkursu będzie to 20 praktyk). W obecnej edycji konkursu po raz pierwszy odbędą się też praktyki z zakresu odpowiedzialności społecznej w biznesie. Patronat nad tymi praktykami objęło Forum Odpowiedzialnego Biznesu.