Grand Tour – poznaj samego siebie – Bank Zachodni WBK

Metryka praktyki

Firma: Bank zachodni WBK, Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2014

Warsztaty rozwojowe Grand Tour – poznaj samego siebie są reakcją na wyrażaną przez młodych ludzi potrzebę wsparcia w budowaniu i wzmacnianiu kompetencji, które pozwolą im nie tylko odnaleźć się na rynku pracy, ale również umożliwią kształtowanie charakteru i pomogą w rozwoju osobistym. Adresatami praktyki Banku Zachodniego WBK są studenci uczelni zrzeszonych w Santander Universidades. W wyniku konkursu została wyłoniona grupa 8 najlepszych, aktywnych społecznie studentów III, IV i V roku. Grupa ta spędziła 6 dni na obozie rozwojowym w Toruniu, podczas którego poszerzała swoją wiedzę z zakresu historii, zagadnień związanych ze sztuką, społeczeństwem, biznesem i relacjami międzyludzkimi. Każdego dnia uczestnicy otrzymywali plan aktywności z określonymi celami i wyszczególnionymi trenowanymi kompetencjami. Realizacja programu umożliwiła studentom spotkanie i poznanie: właścicieli firm, przedsiębiorców, dyrektorów, a także założycieli fundacji.