Gramy FAIR PLAY – PROFES

Metryka praktyki

Firma: Profes,
Branża: Konsulting, Usługi,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Projekt Gramy FAIR PLAY ma na celu wewnętrzne doskonalenie postaw i zachowań zespołu firmy PROFES w codziennych relacjach w miejscu pracy. W ramach programu wszyscy pracownicy przeszli szkolenie „Zasady współpracy i kultury feedback’u”, na podstawie którego opracowano reguły FAIR PLAY dotyczące zachowania w miejscu pracy, pogrupowane w siedem obszarów: relacje i atmosfera, cel i zespół, komunikacja, feedback, szacunek i zaufanie, wiedza oraz dojrzałość i doskonalenie. Czworo pracowników, ocenionych za pośrednictwem wewnętrznej ankiety jako najlepiej realizujący te zasady, zostało wyróżnionych tytułem FAIR PLAY.Dzięki projektowi wzrasta zadowolenie pracowników z pracy, zwiększa się skuteczność oraz zaangażowanie osób i działów, zmniejsza się fluktuacja pracowników oraz ilość konfliktów, a także poprawie ulegają atmosfera pracy i relacje ze współpracownikami oraz przełożonymi. Firma zamierza również wyprodukować cegiełki z nazwiskami laureatów konkursu i rozpocząć budowę symbolicznej „ściany”.