Gospodarowanie odpadami BIO

Metryka praktyki

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2014

Inicjatywa Carrefour Polska Gospodarowanie odpadami BIO polega na regularnym przekazywaniu nienadających się do sprzedaży warzyw i owoców do lokalnych kompostowni, za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm posiadających stosowne uprawnienia. Przedsięwzięcie to prowadzi do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowisko i przyczynia się do pozyskania kompostu stosowanego do rekultywacji terenów zdegradowanych i w celach rolniczych. Obecnie inicjatywa „Gospodarowanie odpadami BIO” jest realizowana w 28 sklepach Carrefour w Polsce. W I kwartale 2014 roku w 22 analizowanych sklepach pozyskano 348,2 tony bioodpadów w postaci nienadających się do spożycia warzyw i owoców, co stanowiło 17,8% całkowitej masy odpadów. W przyszłości firma planuje rozszerzyć rozwiązanie na wszystkie sklepy Carrefour.