Gospodarka w obiegu zamkniętym

Metryka praktyki

Firma: Wodociągi Miasta Krakowa,
Branża: Woda i kanalizacja,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Gospodarka w obiegu zamkniętym
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Gospodarka w obiegu zamkniętym tzw. GOZ jest ważnym aspektem polityki związanej z minimalizowaniem negatywnego wpływu na środowisko. Idealnym przykładem takiego rozwiązania jest ponowne wykorzystanie ścieków oczyszczonych, które po przejściu procesu oczyszczania poddawane są pogłębionej filtracji oraz dezynfekcji, czego efektem jest wyprodukowanie wody technologicznej.

Produkt ten pozwala na wyeliminowanie wykorzystywania wody pitnej do prac technologicznych oraz, co najważniejsze, wodą technologiczną myte są krakowskie ulice. Jest to modelowe rozwiązanie współpracy dwóch firm przedsiębiorstw komunalnych, realizujących politykę rozwoju zrównoważonego rozwoju – Wodociągów Miasta Krakowa i MPO.

Miernikami efektywności są:

  • Ilość wody technologicznej zakupionej przez MPO Sp. z o.o.
  • Ilość wody wykorzystanej do prac technologicznych do użytku wewnętrznego.

Korzyścią jest oszczędność zasobów wodnych. Dzięki ponownemu wykorzystaniu wody do celów technologicznych zużycie wody pitnej w Zakładach Oczyszczania Ścieków Płaszów i Kujawy znacznie się zmniejszyło.

https://wodociagi.krakow.pl/o-firmie/dla-srodowiska/woda-technologiczna.html