Goście ziemi – Orbis

Metryka praktyki

Firma: Orbis,
Branża: Hotelarstwo,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Orbis przy merytorycznym wsparciu inwestora strategicznego – firmy Accor, rozpoczął wdrażanie Nowego Programu Zrównoważonego Rozwoju we wszystkich obiektach grupy hotelowej Orbis.

Trzonem programu jest Nowa Karta Ochrony Środowiska, która została zaprezentowana wszystkim hotelom. Wszyscy pracownicy hoteli, w tym dyrektorzy, dyrektorzy regionalni, jak również pracownicy tzw. działów wspierających, na przykład eksploatacji technicznej, zakupów czy marketingu oraz działy z biura zarządu są zaangażowani we wdrażanie działań z Nowej Karty Ochrony Środowiska i respektowanie wynikających z niej zasad. Firma prezentuje idee zawarte w karcie również gościom, a także zwiększa wymagania wobec dostawców, których produkty i usługi muszą posiadać odpowiednie certyfikaty.

Do tej pory w ramach działań z obszaru ochrony środowiska, w hotelach zainstalowano perlatory, urządzenia dzięki którym, bez zmniejszania komfortu gości, spada zużycie wody (o około 20%). Zachęca się także gości do osobistego zaangażowania się w działania hoteli zmierzające do zmniejszenia zużycia wody oraz środków chemicznych.

Ulotki rozłożone w pokojach hotelowych wyjaśniają gościom potrzebę ochrony środowiska, czemu służyć może na przykład rezygnacja z codziennej wymiany ręczników. Orbis stosuje również energooszczędne rozwiązania w procesie modernizacji istniejących i budowy nowych hoteli, takie jak energooszczędne urządzenia klimatyzacyjne, pozwalające na odzyskiwanie energii, jak również zintegrowane wyłączniki prądu w pokojach hotelowych.

Efektem zastosowania programu jest zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko i ograniczenie kosztów działalności firmy.