Góra Kamieńsk – PGE KWB Bełchatów

Metryka praktyki

Firma: PGE KWB Bełchatów,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008

Eksploatacja złoża węgla brunatnego metodą odkrywkową powoduje konieczność wyłączenia z użytkowania znacznych obszarów rolniczych i leśnych. W związku z tym PGE KWB Bełchatów poddaje tereny pokopalniane rekultywacji poprzez zalesienie, ograniczając zmiany w środowisku naturalnym. Wychodząc poza zobowiązania prawne, Kopalnia zagospodarowała rekultywacyjne zwałowisko tworząc na nim Ośrodek Sportu i Rekreacji „Góra Kamieńsk”, który świadczy swoje usługi od roku 2004.Główną atrakcją ośrodka jest zlokalizowany na północnym stoku zwałowiska wyciąg narciarski, od 2008 uruchomiono tor saneczkowy, na chętnych czeka również ściana wspinaczkowa. U podnóża stoku wybudowano stację dolną z zapleczem hotelowo – gastronomicznym i wypożyczalnią sprzętu. W porozumieniu z Dyrekcją Lasów Państwowych – właścicielem terenu – Kopalnia przygotowała na zwałowisku zewnętrznym ponad 40 kilometrów ścieżek rowerowych umożliwiających zjazdy na rowerach MTB.

Ośrodek stał się niezwykle atrakcyjnym miejscem aktywnego wypoczynku przez cały rok – liczba osób korzystających z jego usług wrosła od 738 w roku 2004 do ponad 179 tysięcy w roku 2008 – i jest źródłem dodatkowego dochodu dla Kopalni. Jej pracownicy mają możliwość zakupu specjalnych karnetów, dofinansowywanych z funduszu socjalnego.

Dzięki utworzeniu Ośrodka wzrosła atrakcyjność turystyczna miejscowości i powstało blisko 60 nowych miejsc pracy. Usypanie góry stworzyło także odpowiednie warunki dla uruchomienia elektrowni wiatrowej, która działa od roku 2007. W planach jest przygotowanie ścieżek edukacyjnych, które będą mogły pomóc dzieciom i młodzieży w poznaniu fauny i flory charakterystycznej dla tego rejonu, a także jego charakterystyki geologicznej.