„GO UP – Ruszaj w górę” – program rozwoju kadry niemenedżerskiej – Coca-Cola HBC Polska

Metryka praktyki

Firma: Coca-Cola HBC Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2010

Coca-Cola HBC Polska stara się osiągać najwyższe cele i realizować strategię firmy m.in. poprzez dawanie pracownikom możliwości rozwoju i samodoskonalenia wewnątrz organizacji. Priorytetami są: oferowanie pracownikom możliwości rozwoju zawodowego w strukturach firmy, angażowanie ich w sprawy spółki i jej otoczenia, a także etyka i bezpieczeństwo pracy.

„GO UP – Ruszaj w górę” to program rozwoju skierowany do osób na stanowiskach niekierowniczych, z wysokim potencjałem i aspiracjami do pełnienia w przyszłości funkcji kierowniczych. Wyłonieni w 3-etapowej rekrutacji pracownicy z różnych działów firmy przez rok rozwijają swoje umiejętności menedżerskie, biorąc udział w warsztatach oraz realizując zadania z zakresu zarządzania. Mocnym wsparciem dla uczestników w czasie trwania programu są ich przełożeni. Podczas comiesięcznych spotkań dzielą się oni swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi realizacji projektów i zadań przez uczestników, analizują efekty ich pracy oraz pomagają w planowaniu kolejnych działań. Udział w programie kończy się swoistym egzaminem. Uczestnicy prezentują swoje dokonania przed komisją, składającą się z opiekunów z działu personalnego oraz przełożonych. Osoby, które z powodzeniem zakończą program, kontynuują swoją ścieżkę rozwoju, a także są w pierwszej kolejności rekomendowane podczas otwartych rekrutacji.

W latach 2009–2010 w projekty GO UP zaangażowanych było 200 osób, zrealizowano 43 projekty, przeprowadzono 216 godzin szkoleniowych oraz 2400 godzin lekcji języka angielskiego, miało miejsce 400 miesięcznych spotkań z przełożonymi i 150 kwartalnych spotkań z przełożonymi, menedżerami HR i mentorami. Efektem był awans 25 osób.

Program GO UP to szansa rozwoju, możliwość wypróbowania sił w zarządzaniu, poznanie nowych technik i narzędzi przydatnych w pracy menedżera, a także możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami programu.