Globalnego Wyzwania – ING Bank Śląski

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2013

Podczas Globalnego Wyzwania pracownicy ING Banku Śląskiego organizują spotkania z dziećmi w świetlicach środowiskowych, szkolnych, domach dziecka, oddziałach szpitalnych, bibliotekach szkolnych i publicznych, w trakcie których czytają i przekazują każdemu dziecku bezpłatny egzemplarz książki biblioterapeutycznej „Lucjan lew, jakiego nie było”. W 2013 roku liczba zaangażowanych pracowników wyniosła 1 tys., a spotkali się oni z 4 tys. dzieci. Zorganizowano również kiermasze charytatywne i intranetową aukcję rękodzieła, z których dochód przeznaczony został na cele społeczne.