Geotrans wspiera łączenie ról

Metryka praktyki

Firma: Geotrans,
Branża: Recykling,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 5 - Równość płci

Firma Geotrans wspiera łączenie ról przez swoich pracowników. Dlatego wprowadzone zostały dwa rodzaje działań: systemowe oraz doraźne. Do pierwszej kategorii należy przede wszystkim hybrydowy model pracy. System łączący fizyczną obecność w biurze z pracą zdalną został wcielony w życie jeszcze przed pandemią COVID-19 i miał na celu nie tylko wsparcie rodzicielstwa, ale również umożliwienie np. studiowania oraz rozwoju osobistego. W sferze działań doraźnych Geotrans zapewnia swoim pracownikom systematyczny udział w podnoszących kwalifikacje konferencjach oraz szkoleniach. Wprowadzone rozwiązania zapobiegły rotacji pracowników i pozwoliły na zbudowanie zespołu ekspertów. Partnerskie relacje powstałe dzięki wzajemnemu zaufaniu pozytywnie wpłynęły na efektywność pracy, zwiększenie liczby realizowanych projektów oraz przyspieszyły procesy decyzyjne. Wprowadzona polityka wspierania ról ma na celu wspieranie każdego pracownika i wypracowanie indywidualnych narzędzi, które np. ułatwiają powrót do pracy po dłużej nieobecności spowodowanej m.in. urlopem macierzyńskim. Firma wspiera nie tylko rodziców, ale zapewnia warunki do rozwoju osobistego czy studiowania. Możliwe jest ustalanie indywidulnej ścieżki kariery oraz organizacji pracy. Największą korzyścią z wprowadzenia tego rozwiązania jest stworzenie zespołu specjalistów i ograniczenie rotacji pracowników. Co więcej, zadaniowy tryb pracy zwiększa efektywność.