GeoTalent – program edukacyjny PGNiG

Metryka praktyki

Firma: PGNiG,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

GeoTalent – program edukacyjny PGNiG jest odpowiedzią na tworzącą się lukę pokoleniową dotyczącą wykwalifikowanej kadry technicznej w branży. Celem jest podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych obecnych i przyszłych pracowników. Wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2014-2022, której jednym z celów jest utrzymanie przez Grupę pozycji lidera w branży poszukiwawczo-wydobywczej za pośrednictwem wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników.

Program edukacyjny GeoTalent stworzony został z myślą o studentach zainteresowanych branżą poszukiwawczo – wydobywczą. Jego celem jest poszerzanie wiedzy i rozwój umiejętności praktycznych studentów w obszarze poszukiwań, rozpoznania i wydobycia węglowodorów ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Dzięki Programowi co roku kilkaset studentów może lepiej poznać specyfikę branży i bardziej świadomie wybrać swoją przyszłą ścieżkę kariery, a przez to łatwiej odnaleźć się po studiach na rynku pracy.

Wydarzenia edukacyjne GeoTalent realizowane są na trzech uczelniach partnerskich: Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Warszawskim.

Program to szereg działań edukacyjno-rozwojowych dla studentów i pracowników, w tym: program mentoringu; program ambasadorski, program praktyk letnich, konkurs prac dyplomowych, konferencja GeoTalent; warsztaty specjalistyczne i edukacyjne wyjazdy terenowe. Program firmie PGNiG ma zapewnić kontakt z najlepszymi utalentowanymi studentami, dając im praktyczną wiedzę branżową  poprzez współpracę pracowników firmy ze studentami. Jest też szansą weryfikacji i sprawdzenia ich wiedzy i nabytych umiejętności w realnej pracy i rzeczywistych warunkach, ułatwiając w ten sposób świadomy wybór przyszłej ścieżki kariery wśród przyszłych potencjalnych pracowników.

Trzecia edycja GeoTalent w liczbach:

  • 16 warsztatów specjalistycznych i trzy warsztaty umiejętności miękkich (było prawie 900 zgłoszeń na warsztaty, w których wzięło udział ok. 580 studentów)
  • 31 ambasadorów (studenci z doświadczeniem organizacyjnym z sześciu wydziałów z trzech uczelni partnerskich, którzy współorganizowali elementy projektu.
  • 20 mentorów – pracowników PGNiG dzielących się swoją wiedzą
  • 108 studentów w trzyosobowych zespołach wzięło udział w GeoTurnieju
  • 50 studentów przystąpiło do konkursu GeoTalent
  • Prawie 300 zgłoszeń na letnie praktyki, z których wybrano 58 praktykantów
  • Ponad 258 tys. odsłon stron www Programu (www.geotalent.pl)
  • Ponad 2660 osób polubiło fanpage Programu na Facebooku.

Program ma być poszerzony o moduł, skierowany do studentów i absolwentów kierunków studiów innych niż ściśle branżowe, tworząc razem większy projekt – PGNiG Akademia Młodych, którego celem jest zbudowanie organizacji zorientowanej na aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie do pracy studentów i absolwentów uczelni wyższych. Budując partnerskie relacje ze środowiskiem akademickim, PGNiG otwiera organizację na młode talenty.

Więcej informacji