Generator Pomysłów

Metryka praktyki

Firma: PZU,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Generator Pomysłów to platforma do wymiany pomysłów pracowników PZU, która pozwala na gromadzenie i ocenę propozycji usprawniających funkcjonowanie organizacji. Z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju odbyła się druga edycja konkursu dla pracowników „SDG Challenge 2021, czyli jak PZU może wpierać zrównoważony rozwój?”. Poszukiwano pomysłów na inicjatywy biznesowe, które wesprą realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (jak zaangażować interesariuszy PZU we wspólne przeciwdziałanie zmianom klimatu i środowiska oraz ochronę praw człowieka w cyfrowym świecie). Organizacja kolejnej edycji konkursu Generatora Pomysłów jest przykładem efektywnej współpracy pomiędzy biurami i innowacyjnego podejścia do wspierania pracowników w rozwoju kompetencji wykraczających poza ich codzienne obowiązki. Na podstawie określonych kryteriów jury konkursowe wybrało 10 najlepszych pomysłów, spośród których zwycięska trójka otrzymała nagrody finansowe. Najlepsze pomysły zostały przekazane do jednostek biznesowych w celu ich pogłębionej analizy.