Generalny Kodeks Postępowania – Bank Zachodni WBK

Metryka praktyki

Firma: Bank zachodni WBK, Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2013

Generalny Kodeks Postępowania to dokument opisujący normy etycznego zachowania dla całej Grupy BZ WBK. Kodeks obowiązuje wszystkich zatrudnionych przez BZ WBK, każdy jest też odpowiedzialny za przestrzeganie wyznaczonych w nim standardów etycznych.

Wszyscy pracownicy mają obowiązek odbycia szkolenia e-learningowego z zasad Kodeksu. Kierownictwo wszystkich szczebli zarządzania odpowiedzialne jest za tworzenie w organizacji kultury etycznego biznesu i promowanie najwyższych standardów postępowania. Obecny kodeks jest rozwinięciem podobnego dokumentu wdrożonego w 2003 roku i utrzymuje m.in. zapisy dotyczące systemu poufnego zgłaszania nieprawidłowości drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Więcej