GAZ-SYSTEM S.A. przestrzega wytycznych określonych w ISO 26000

Metryka praktyki

Firma: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2013

Aby zapewnić przestrzeganie standardu ISO 26000 w GAZ-SYSTEM, zdefiniowano następujące działania:

  • przegląd zasad odpowiedzialności społecznej w kluczowych obszarach wskazanych w normie i analiza przy użyciu specjalnie stworzonego narzędzia diagnozy
  • przygotowanie planu integracji zapisów normy z istniejącymi systemami/procesami
  • budowanie świadomości na temat PN-ISO 26000 w organizacji.

Opracowano „Ramową koncepcję wdrożenia rekomendacji wynikających z przeglądu PN-ISO 26000 dla GAZ-SYSTEM S.A.” opisującą inicjatywy do realizacji przez spółkę w następujących kategoriach: strategia i sprawozdawczość, polityka zgodności, klient, zarządzanie wpływem środowiskowym, zakupy i relacje z partnerami biznesowymi, angażowanie interesariuszy.

Kolejnym etapem będą warsztaty dla kadry zarządzającej na temat aktualizacji strategii biznesowej z uwzględnieniem wcześniej wypracowanych rekomendacji.

http://www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/informacja/artykul/201728/