Galeria Jednego Dzieła – PGNiG POOG Gazownia Gdańska

Metryka praktyki

Firma: PGNiG POOG Gazownia Gdańska,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kultura i sztuka
Dokument źródłowy: Raport 2010

Projekt „Galeria Jednego Dzieła” w niekonwencjonalny sposób promuje szeroko rozumianą kulturę i sztukę tworzoną przez lokalnych młodych artystów. Nowatorski projekt polega na tym, by w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców Gdańska, tj. np.: urzędy, instytucje, banki, sądy, sklepy, restauracje – pokazywać dzieła sztuki.

Od czerwca 2010 roku w Biurze Obsługi Klienta w Gazowni Gdańskiej prezentowane były cyklicznie dzieła sztuki. Każda praca demonstrowana była w specjalnie wyznaczonym miejscu. Przy okazji wernisażu obecny był autor danego dzieła, który w przystępny sposób przedstawiał swoją pracę publiczności. W każdym spotkaniu uczestniczyła również dyrekcja firmy, klienci i pracownicy. Projekt „Galeria Jednego Dzieła” został zorganizowany na zasadach partnerskiej współpracy bez ponoszenia kosztów przez Pomorski Oddział Obrotu Gazem.

„Galeria Jednego Dzieła” została poddana ocenie przez klientów BOK w Gdańsku. W badaniu ankietowym 83% badanych oceniło pozytywnie ideę prezentowania sztuki w takich miejscach. Jedynie 3% ankietowanych uważało, iż jest to pomysł zupełnie nietrafiony. Biorąc pod uwagę wpływ wystawy na postrzeganie firmy przez klientów, 34% uznało, iż jest on pozytywny na maksymalnym poziomie.

Udostępniając powierzchnię Biura Obsługi Klienta do prezentacji dzieł, Gazownia Gdańska promuje sztukę, pomaga młodym artystom w dotarciu do odbiorcy i daje dobry przykład innym firmom.