Gabinety z różową wstążką – AVON

Metryka praktyki

Firma: Avon Cosmetics Polska,
Branża: FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007

Firma Avon od 9 lat prowadzi Wielką Kampanię Życia – Avon Kontra Rak Piersi. W 2007 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem „Amazonki” Warszawa-Centrum rozpoczęła kolejny program w ramach kampanii – „Gabinety z różową wstążką”.

Program ma zwiększyć świadomość konieczności regularnego przeprowadzania kontrolnych badań piersi u pacjentek, zarówno wśród nich samych, jak i w środowisku lekarzy ginekologów oraz pielęgniarek/położnych. Projekt zakłada stworzenie w całej Polsce sieci „Gabinetów z różową wstążką”, które będą szczególnie wrażliwe na profilaktykę raka piersi i w ten sposób przyczynią się do poprawy wykrywalności tego nowotworu we wczesnym stadium oraz ograniczą wywołaną nim umieralność wśród Polek. W 2007 r. do współpracy w ramach projektu zostało zaproszonych 50 placówek, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

W 2007 roku każda pacjentka podczas wizyty w „Gabinecie z różową wstążką” przechodziła kontrolne badanie palpacyjne piersi oraz – w razie konieczności – otrzymywała skierowanie na dodatkowe badania kontrolne (USG, mammografię). Oprócz tego dostawała od lekarza lub pielęgniarki instruktaż, w jaki sposób samodzielnie w domu wykonywać badania kontrolne. Gabinety zostały wyposażone w materiały edukacyjne dla pacjentek, natomiast ich personel medyczny – lekarze oraz pielęgniarki – został zaproszony na specjalne szkolenia nt. profilaktyki raka piersi. Placówki, które uczestniczyły w szkoleniach, bardzo wysoko oceniły ich wartość merytoryczną i przydatność zdobytej podczas nich wiedzy w codziennej praktyce. Według danych szacunkowych, od lipca do października 2007 roku, „Gabinety z różową wstążką” odwiedziło ponad 150 tys. kobiet.

Patronat naukowy nad programem objęły: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, Polska Unia Onkologii oraz Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych.