Future Proof – Lokalne działania wpisujące się w globalną strategię Grupy AEGIS MEDIA – AEGIS MEDIA

Metryka praktyki

Firma: AEGIS MEDIA,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2012

Przygotowując kalendarium działań lokalnych wpisujących się w globalną strategię Grupy AEGIS MEDIA Future Proof, firma brała pod uwagę: branżę mediową, w której pracuje, specyfikę pracowników, potrzeby lokalne i różnorodność praktyk. W ramach tej strategii Future Proof zostały przeprowadzone różne działania. W ramach działań prośrodowiskowych, wspieranych przez specjalny zespół Green Bean Team, odbyły się m.in. SPRZĄTANIE ZIEMI w okolicy biurowca, GODZINA DLA ZIEMI (udało się namówić zarządcę budynku do zgaszenia oświetlenia zewnętrznego), zbiórka używanych telefonów komórkowych i sprzętu IT, stałe przekazywanie makulatury w ramach współpracy z EKO-BIURO (część dochodu uzyskanego ze sprzedaży makulatury jest przekazywana na Fundację VIVA!). W ramach działań społecznych zaangażowano się w globalną kampanię na rzecz zdrowia męskiego – MOVEMBER, w działania podczas Dnia Dziecka w szpitalu. W ramach wolontariatu kompetencji w czasie obozu kultury „MediaLab” specjaliści z firmy poprowadzili warsztat, który pokazał, że za 0 zł można przeprowadzić kampanię w mediach społecznościowych.