Fundusze Lokalne – Akademia Rozwoju Filantropii

Metryka praktyki

Firma: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce,
Branża: NGO,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2002
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zainicjowała powstanie funduszy lokalnych (ang. community foundations) cztery lata temu. Obecnie działa Sieć Funduszy Lokalnych złożona z 12 organizacji, mających swoje siedziby w: Biłgoraju, Raciborzu, Rzeszowie, Kielcach, Elblągu, Nidzicy, Lidzbarku Warmińskim, Sokółce, Zelowie, Bystrzycy Kłodzkiej i Tomaszowie Mazowieckim. Każdy z funduszy obejmuje swoim działaniem od kilku do kilkudziesięciu gmin. Fundusz lokalny to organizacja pozarządowa, która wspiera przede wszystkim finansowo, ale także informacyjnie i szkoleniowo inicjatywy społeczne na określonym terenie. Buduje ona kapitał wieczysty, który jest pomnażany, a z dochodów od kapitału finansuje działania lokalne. Współpracuje także z darczyńcami, umożliwiając im wspieranie wybranych przez nich celów społecznych. Jednym z fundamentalnych założeń tworzenia i działania funduszu lokalnego jest zaangażowanie ze strony wszystkich, istotnych podmiotów działających lokalnie, przede wszystkim przedsiębiorców, władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Nie chodzi tu tylko o zaangażowanie finansowe, ale w równym stopniu o aktywne włączenie się w prace funduszu lokalnego. Podstawową formą zaangażowania przedsiębiorców jest ich aktywny udział w pracach rady funduszu lokalnego.Np. Raciborski Fundusz Lokalny uruchomił w 2002 roku fundusz przepływowy, czyli program wsparcia finansowego, w ramach którego środki nie zasilają kapitału wieczystego, tylko bezpośrednio przeznaczane są na finansowanie działań wskazanych przez darczyńcę. Powstał on na życzenie Design Technologies Internationales Ltd, które przekazało środki na sfinansowanie obiadów dla uczniów szkół podstawowych w Raciborzu. Z kolei Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej uruchomił fundusz wspierania oświaty w gminie Frampol. Utworzyli go przedsiębiorcy, banki, nauczyciele. Stypendia z tego Funduszu otrzymywało 17 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Wszystkie osoby, w tym także przedstawiciele przedsiębiorców, pracują w funduszu wolontarystycznie.