Fundusz Wodociągowy Aquanet

Metryka praktyki

Firma: Aquanet,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Ułatwienia dla klientów
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Aquanet SA podejmuje działania mające na celu łagodzenie skutków podwyżek cen wody i ścieków Klientom o najniższych dochodach. Z pomocy Funduszu Wodociągowego mogą korzystać osoby, którym regulowanie rachunków za wodę istotnie utrudnia zapewnienie sobie i najbliższym podstawowych potrzeb bytowych. W szczególności są to: osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby i rodziny żyjące w ubóstwie, rodziny wielodzietne i rodzinne formy opieki zastępczej. Ewaluacja projektu odbywa się przy współpracy z NGO. W 2017 roku podjęto współpracę z poznańskim oddziałem Caritas. Rolą fundacji jest pomoc w wyborze osób potrzebujących, koordynowanie administracyjnej części projektu (wnioski), a także bieżące wsparcie informacyjne. W tym celu w poniedziałki, wtorki i czwartki, w godzinach od 16.00-18.00 koordynator ze strony Caritas odpowiada na wszelkie pytania klientów. W dalszej kolejności podsumowuje projekt, ocenia postępy jego realizacji, analizuje potrzeby pod kątem kolejnych dofinansowań. Celem jest budowa wiedzy dotyczącej świadomego wykorzystywania wody oraz nauka pozytywnych wzorców.

Więcej informacji: http://www.aquanet.pl/fundusz-wodociagowy,20