Fundusz Stypendialny Natalii Partyki

Metryka praktyki

Firma: Jeronimo Martins Polska,
Branża: FMCG, Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2015

Fundusz Stypendialny Natalii Partyki, który jest wspierany przez Jeronimo Martins Polska, powstał, aby wspierać młodych sportowców, którzy mają utrudniony dostęp do profesjonalnego zajmowania się sportem. W 2015 r. po raz pierwszy zorganizowano konkurs stypendialny dla osób osiągających wysokie wyniki w sporcie. Warunkiem zgłoszenia było także pochodzenie z rodziny będącej w trudnej sytuacji materialnej lub orzeczenie o niepełnosprawności. Spośród 120 zgłoszeń Kapituła Konkursowa (w skład której weszli: Natalia Partyka, Anna Rogowska, Elżbieta Łebkowska, Andrzej Person, Przemysław Babiarz i Alfred Kubczak) wybrała 12 młodych sportowców. Otrzymali oni roczne stypendia w wysokości od 10 do 15 tys. zł na rozwój kariery