Fundusz Solidarnościowy ADEO

Metryka praktyki

Firma: Leroy Merlin,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W 2022 r. Fundacja Leroy Merlin Polska w ramach pomocy dla pracowników z Funduszu Solidarnościowego ADEO wypłaciła łącznie ponad 450 tys. zł świadczeń dla pracowników Grupy Adeo (Leroy Merlin Polska, Bricoman Polska), których dotknęły zdarzenia losowe. Większość z wypłaconych środków trafiła do pracowników Leroy Merlin Ukraina, którzy uciekli do Polski przed wojną. Fundacja przydzieliła w formie pomocy humanitarnej mieszkaniowe pakiety startowe oraz pakiety żywnościowe. Celem ASF Funduszu Solidarnościowego ADEO jest niesienie doraźnej pomocy, zwłaszcza pomocy materialnej, pracownikom Grupy Adeo, ich rodzinom, a także byłym pracownikom, którzy doświadczają poważnych trudności w wyniku kryzysów lub wydarzeń nadzwyczajnych, takich jak katastrofy naturalne, pandemia, katastrofy technologiczne, pożar w miejscu zamieszkania, akty przemocy, wypadki drogowe, wojny i zamachy. W każdym z 7 zdarzeń Fundacja może udzielić wsparcia finansowego dla pracownika lub jego najbliższych członków rodziny. Projekt powstał we Francji w odpowiedzi na pandemię COVID-19.