Fundusz Różnorodność w IT 

Metryka praktyki

Firma: Future Collars,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Fundusz został powołany w odpowiedzi na wyzwania, jakie w ostatnim czasie pojawiły się na rynku pracy (7 mln Polek i Polaków pracujących w sektorach szczególnie mocno narażonych na negatywne oddziaływanie COVID-19, niska aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami, mała obecność kobiet w branży IT) oraz potrzebę wzmocnienia różnorodności na rynku pracy. Dzięki funduszowi osoby będące w trudnej sytuacji finansowej i życiowej, np. osoby z niepełnosprawnościami, kobiety przebywające na urlopach wychowawczych, uchodźcy, przedstawiciele grupy LGBTQ+, opiekunowie osób zależnych, a także ci, którzy stracili zatrudnienie w wyniku pandemii COVID-19, mogły wziąć udział w kursach kompetencji cyfrowych i zdobyć zatrudnienie w branży IT. Fundusz zapewnił też udział w trzymiesięcznym programie mentoringowym prowadzonym przez partnerów funduszu – NESsT i Dare IT oraz lekcje języka angielskiego dedykowane branży IT, które gwarantowała Eklektika – Language Means Business.