Fundusz Pomocowy dla pracowników związany z COVID-19

Metryka praktyki

Firma: Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W ramach działalności Fundacji Pracowniczej Grupy VELUX został utworzony specjalny Fundusz Pomocowy dla pracowników związany z pandemią. Wsparcie dotyczyło różnorodnych obszarów, takich jak: zakup środków ochrony osobistej dla pracowników i ich rodzin, pomoc osobom wymagającym diagnostyki związanej z COVID-19, skorzystanie z opieki psychologicznej oraz prywatnego leczenia. Do końca 2020 r. granty – o łącznej kwocie 2,6 mln zł – stanowiły prawie połowę wszystkich przyznanych grantów w Polsce.