Fundusz piwa Żubr powiększa Biebrzański Park Narodowy

Metryka praktyki

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 15 - Życie na lądzie

W 2019 r. marka piwa Żubr z portfolio Kompanii Piwowarskiej powołała do życia Fundusz Żubra. Fundusz współpracuje z parkami narodowymi i organizacjami pożytku publicznego, którym bliski jest los dzikiej przyrody w Polsce. W sierpniu 2021, reagując między innymi na raport ONZ, Fundusz piwa Żubr powiększył Biebrzański Park Narodowy przekazując darowiznę na zakup działek znajdujących się w rękach prywatnych w celu ochrony terenów bezcennych dla zagrożonych gatunków zwierząt.