Fundusz małych grantów

Metryka praktyki

Firma: EC Property Management,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2014

Również EC Property Management, zarządca Centrum Handlowego Europa Centralna w Gliwicach, zdecydował się na udzielenie wsparcia w ramach funduszu małych grantów. O dofinansowanie w wysokości 2 tys. zł na realizację projektu wspierającego rozwiązanie lokalnego problemu mogą się ubiegać organizacje i instytucje działające w powiecie gliwickim oraz gminach miejskich Gliwice i Zabrze. W 2014 roku fundusz wsparł 14 projektów. Oprócz pomocy w postaci darowizn EC Property Management udostępnia również beneficjentom programu swoje media i dział PR w celach promocyjnych.