Fundusz Kropli Beskidu – Coca-Cola

Metryka praktyki

Firma: Coca-Cola HBC Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Fundusz Kropli Beskidu powstał w celu ochrony naturalnych zasobów wodnych Beskidu Sądeckiego, na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, gdzie znajduje się rozlewnia wody źródlanej „Kropla Beskidu”. Jednym z działań jest konkurs małych grantów organizowany od 2005 r. przez firmy z systemu Coca-Cola, Fundację Partnerstwo dla Środowiska i Fundusz Partnerstwa, na terenie Beskidu Sądeckiego.Promocja konkursu wśród potencjalnych beneficjentów (tzn. lokalnych organizacji pozarządowych, szkół oraz grup nieformalnych: parafii, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych itp.) odbywa się dzięki współpracy z lokalnymi mediami, samorządami lokalnymi, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Popradzkim Parkiem Krajobrazowym oraz Polskim Klubem Ekologicznym.

W latach 2005-2007 Fundusz Kropli Beskidu zainspirował 70 inicjatyw związanych z poszanowaniem zasobów wodnych na terenie Beskidu Sądeckiego. W wyniku szkoleń i doradztwa udzielonego pomysłodawcom (120 konsultacji, 18 szkoleń, 2 wyjazdy studyjne, 17 wizyt u projektodawców), inicjatywy te przekształcono w 58 projektów, z których 35 uzyskało wsparcie finansowe i merytoryczne. Fundusz Partnerstwa pozyskał i zainwestował w te działania 170 000 zł.

Wsparcie finansowe Funduszu w kwocie 211 349 zł pomogło projektodawcom pozyskać dodatkowe 167 000 zł, wsparcie rzeczowe (np. 100 kompletów perlatorów) oraz partnerów merytorycznych do realizacji projektów, w szczególności ze strony samorządów lokalnych, Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Łączna kwota inwestycji Funduszu Kropli Beskidu w latach 2005-2007 wyniosła 607 000 zł, z czego 270 000 zł to wkład firmy Coca-Cola, 170 000 zł – Funduszu Partnerstwa, a 167 000 zł to środki pozyskane przez realizatorów projektów. Każda złotówka zainwestowana przez firmę Coca-Cola poprzez Fundusz Kropli Beskidu pomogła pozyskać drugą złotówkę z innych źródeł.

W celu wzmocnienia wspólnych działań różnych instytucji we wspieraniu inicjatyw obywatelskich w regionie, lokalni liderzy zaangażowani w projekty Funduszu Kropli Beskidu powołali Grupę Partnerską „Ostoja Popradzka”. Jest to przymierze organizacji pozarządowych, samorządów, instytucji publicznych, szkół oraz lokalnych firm, które łączy chęć bardziej systematycznego i trwałego działania na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych regionu.

Dzięki projektowi firma Coca-Cola wzmacnia relacje z lokalną społecznością i jest postrzegana jako firma przyjazna środowisku – stworzenie Funduszu towarzyszyło inwestycji firmy w Tyliczu, przez co firma pokazała, że podchodzi odpowiedzialnie do zasobów wodnych Beskidu Sądeckiego. Dzięki współpracy z doświadczoną w tej dziedzinie organizacją pozarządową wzbogaca się know-how firmy Coca-Cola w zakresie ochrony zasobów. Fundusz to także aktywizowanie lokalnych podmiotów do działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz promowanie partnerstwa i współpracy firm, organizacji społecznych, instytucji publicznych, samorządów oraz innych podmiotów, dzięki której mogą one lepiej wywiązywać się z powierzonych im zadań i lepiej sprostać oczekiwaniom mieszkańców.