Fundusz Kropla Beskidu – Coca-Cola HBC Polska

Metryka praktyki

Firma: Coca-Cola HBC Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Fundusz Kropli Beskidu został powołany do życia w 2004 r. jako wspólna inicjatywa spółek systemu Coca-Cola: Coca-Cola HBC Polska i Coca-Cola Poland Services oraz Fundacji „Partnerstwo dla Środowiska” i Funduszu Partnerstwa.

Środki Funduszu przeznaczane są co roku na konkurs dotacyjny dla najciekawszych inicjatyw obywatelskich na rzecz zrównoważonego rozwoju, a w szczególności poszanowania dziedzictwa wodnego w Beskidach. Fundusz działa na obszarze czterech gmin: Krynicy Zdroju, Muszyny, Piwnicznej i Rytra.

Zasady działania Funduszu zostały określone przez Radę Programową, która jednocześnie sprawuje nadzór merytoryczny nad projektem, pełni role komisji konkursowej oraz określa kierunki rozwoju projektu. Co roku Rada przyznaje dotacje dla organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli, domów kultury, grup nieformalnych (klubów młodzieżowych, harcerzy, kół zainteresowań przy szkołach) oraz innych instytucji i organizacji mających pomysły na projekty angażujące społeczność lokalną w działania na rzecz ochrony dziedzictwa wodnego w Beskidzie Sądeckim. Przedmiotem programu są praktyczne inicjatywy obywatelskie realizowane w przestrzeni publicznej, które przyczyniają się do poszanowania i ochrony dziedzictwa zasobów wodnych. Proponowane przedsięwzięcia powinny przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju obszaru, na terenie którego są realizowane oraz, gdzie to możliwe, opierać się o własne inicjatywy i pomysłowość. Przy ocenie projektów są uwzględniane m.in. praktyczny charakter proponowanych działań, wymierne korzyści dla społeczności lokalnych oraz aktywne zaangażowanie mieszkańców oraz instytucji lokalnych w planowanie i realizację projektu. Fundacja wspiera także pracę poszczególnych osób oraz zespołów projektowych przygotowujących swoje projekty poprzez indywidualne konsultacje telefonicznie i przez Internet oraz szkolenia i warsztaty. W ramach szkoleń pomysłodawcy projektu uczą się jak przygotować plan projektu, budżet, zorganizować spotkanie, zaprezentować swój projekt, napisać informację dla prasy, zaprezentować swoją działalność w radio oraz opracować wniosek o dofinansowanie proponowanych inicjatyw.

W 2006 r. czternaście kolejnych projektów zostało dofinansowanych z Funduszu: udostępnienie zachodniego brzegu potoku Kryniczanka w Parku Słotwińskim, zagospodarowanie ujęcia wody „Królowa Studzienka”, ochrona doliny Wierchomlanki, rewitalizacja punktu informacyjnego PTTK w Krynicy Zdroju, zagospodarowanie terenu nad zaporą na potoku Łomniczanka, zagospodarowanie otoczenia Źródła Głównego w Parku Zdrojowym w Tyliczu, zagospodarowanie terenu brzegu rzeki Roztoczanki w sąsiedztwie szkoły podstawowej w Rytrze, uporządkowanie skrzyżowań dwóch potoków i terenu przy historycznym moście kamiennym przy szlaku turystycznym na Niemcową, udostępnienie i ochrona stawu Czarna Młaka w Powroźniku, ochrona źródełka kwaśnej wody w Andrzejówce, zagospodarowanie źródła „Za Cerkwią” w Szczawiku oraz przywrócenie funkcji studni miejskiej w Muszynie przy ul. Grunwaldzkiej.