Fundusz Ekologiczny TRI (Poland)

Metryka praktyki

Firma: SumiRiko Poland,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2011

Fundusz Ekologiczny TRI (Poland) został utworzony w roku 2007. Zgromadzone w nim środki pochodzą ze sprzedaży surowców wtórnych zbieranych w firmie. Są to m.in. puszki aluminiowe oraz miedziane końcówki od robotów spawalniczych, wykorzystywane w procesie produkcyjnym. Już od 5 lat firma przeznacza pozyskane w ten sposób środki na wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z gminy Wolbrom. W 2011 roku uzbierane środki zostały przeznaczone na nagrody dla uczestników sprzątania leśnego terenu w Wolbromiu, w którym udział wzięli pracownicy firmy, przedszkolaki, młodzież, leśnicy oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom.