Fundacja Zielony Jamnik – na ratunek bezbronnym

Metryka praktyki

Firma: Solaris Bus & Coach,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 15 - Życie na lądzie

Firma Solaris Bus & Coach w 2012 roku powołała „Fundację Zielony Jamnik – na ratunek bezbronnym”. Celem Fundacji jest pomoc potrzebującym ludziom i zwierzętom z okolic Bolechowa – najbliższych okolic firmy. Do głównych celów statutowych Fundacji należą: realizowanie programów pomocowych dla dzieci i młodzieży, propagowanie idei ochrony praw zwierząt, promowanie wolontariatu oraz aktywizowanie pracowników i podmiotów zewnętrznych. Wśród jej beneficjentów są pracownicy Solarisa, mieszkańcy województwa wielkopolskiego, organizacje niosące pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych. W swoich aktywnościach fundacja wspiera zarówno ludzi jak i zwierzęta. Od początku swojego istnienia do roku 2018 Fundacja udzieliła pomocy już ponad stu osobom fizycznym i organizacjom.

http://zielonyjamnik.pl/wolontariat.html