Fundacja Rozwoju Michelin – Michelin Polska

Metryka praktyki

Firma: Michelin Polska,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Grupa Michelin, chcąc promować idee przedsiębiorczości, stworzyła sieć Fundacji pomagających małym i średnim firmom. Poprzez pomoc techniczną i ekonomiczną Fundacja Rozwoju Michelin w Olsztynie przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości w regionie Warmii i Mazur, tworzenia nowych miejsc pracy, podnoszenia kompetencji kadr oraz wymiany doświadczeń między firmami.Od 2004 r Fundacja Rozwoju Michelin w Olsztynie realizuje program pomocy ekonomicznej na rzecz przedsiębiorstw produkcyjnych z ciekawymi i innowacyjnymi pomysłami, ale niezdolnych do uzyskania komercyjnego kredytu w bankach. W ramach programu Fundacja udziela nieodpłatnych gwarancji kredytowych oraz spłaca marżę bankową. Program pomocy technicznej polega na nieodpłatnym doradztwie lub szkoleniach świadczonych przez ekspertów Michelin na rzecz firm zewnętrznych. Banki współpracujące z Fundacją monitorują terminowość spłat kredytów, a w przy­padku opóźnień Fundacja bezpośrednio interweniuje, często przy wykorzystaniu pomocy technicznej.

W ramach programu wspartych zostało 17 projektów inwestycyjnych, zakładających utworzenie łącznie 218 nowych miejsc pracy. Na ten cel przeznaczono 2,7 miliona zł w postaci gwarancji kredytowych, natomiast na pokrycie kosztów odsetek od kredytów oraz wierzytelności banków przeznaczono 336 tysięcy zł. Odbyły się 24 sesje pomocy technicznej, angażujące ekspertów Michelin na 240 godzin. Dzięki tej pomocy pracownicy firmy czują się docenieni, a beneficjenci doskonalą swoje umiejętności.