Fundacja Ronalda McDonalda – bo najważniejsze są DZIECKO i RODZINA – McDonald’s Polska

Metryka praktyki

Firma: McDonald's Polska,
Branża: Restauracje,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Profilaktyka zdrowotna
Dokument źródłowy: Raport 2010

Fundacja Ronalda McDonalda wspiera projekty, które pomagają walczyć z nowotworami dziecięcymi. W Polsce każdego roku na choroby nowotworowe zapada prawie 1200 dzieci. Niestety nowotwory u dzieci są prawie w 90% rozpoznawane w zaawansowanych stadiach klinicznych. Wpływa to zasadniczo na skuteczność leczenia, która jest dużo większa we wczesnych stadiach zaawansowania choroby.

Przy wsparciu lekarzy pediatrów i onkologów została utworzona platforma programowa „NIE nowotworom u dzieci”, w ramach której prowadzone są różne działania. Bezpłatne ultrasonograficzne badania przesiewowe przeprowadzane wśród dzieci w wieku od 9 do 5 lat. W 2010 roku przeprowadzono ponad 3500 badań w ambulansie wyposażonym w nowoczesny sprzęt onkologiczny, który pracował m.in. w Kątach, Lubinie, Błoniu, Pszczynie, Braniewie, Warszawie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Górznie, Krakowie. Bezpłatne szkolenia lekarzy rodzinnych, lekarzy pierwszego kontaktu oraz pediatrów pod kątem wczesnego rozpoznawania.

W 2010 roku przeszkolono 133 lekarzy. Po szkoleniach uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego, pilnego skonsultowania poszczególnych przypadków ze specjalistami biorącymi udział w szkoleniach. Akcje zbiórki krwi prowadzone wespół z regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa, zwłaszcza w okresie urlopów. Fundacja udostępnia swój ambulans z kierowcą oraz podstawowym wyposażeniem. Centra zapewniają obsługę oraz jednorazowy sprzęt do pobieraniakrwi. Każdy krwiodawca otrzymuje bezpłatny posiłek regeneracyjny w wybranej restauracji McDonald’s.

Fundacja prowadzi także pokój rodzinny w Szpitalu Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, gdzie rodzice dzieci leczonych na oddziale rehabilitacji codziennie korzystają z możliwości odpoczynku, z kuchni, pralni i suszarni. W 2010 roku z takiego pokoju skorzystało około 15 tysięcy rodzin.

W 2010 roku Fundacja rozpoczęła prace nad nowym projektem: budową pierwszego w Polsce Domu Rodzinnego Ronalda McDonalda – domu poza domem w czasie choroby dziecka. Otwarcie planowane jest na rok 2012.