Fundacja Rodzin Górniczych – Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Metryka praktyki

Firma: PZU,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Po katastrofie w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej, PZU SA i PZU Życie SA przekazały na konto Fundacji Rodzin Górniczych darowiznę w łącznej wysokości 500 tys. złotych. Każda ze spółek wsparła fundację kwotą 250 tys. złotych. Środki te pozwoliły na udzielenie istotnej pomocy finansowej rodzinom górników, którzy zginęli w katastrofie. Równocześnie PZU SA i PZU Życie SA postanowiły systemowo wspierać FRG i przeznaczyły po 10 milionów złotych każda na potrzeby Fundacji. Środki będą przekazywane poprzez wyspecjalizowaną w obszarze inwestycji kapitałowych spółkę zależną – PZU Asset Managements SA, która w bezpieczny sposób będzie inwestować środki przekazane na rzecz FRG. Wydzielona przez PZU i PZU Życie kwota w wysokości 20 mln złotych to kapitał początkowy, który będzie podstawą do uzyskiwania przychodów z działalności inwestycyjnej. Wszystkie przychody związane z inwestowaniem tych kwot pochodzące z dywidend, płatności odsetkowych, z obrotu akcjami i dłużnymi papierami wartościowymi będą w perspektywie wielu lat przekazywane na rzecz Fundacji Rodzin Górniczych.

PZU Asset Management będzie zarządzał kapitałem początkowym w sposób adekwatny do jego charakteru co oznacza, że strategie inwestycyjne dotyczące tej kwoty nie będą obciążone wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Dzięki temu programowi co pół roku PZU i PZU Życie będą mogły przekazywać Fundacji Rodzin Górniczych przychody uzyskane przez PZU Asset Management z inwestowania kapitału początkowego. PZU i PZU Życie gwarantują dodatkowo, że kwoty przekazywane na ten cel co pół roku bez względu na wynik działalności inwestycyjnej nie będą niższe od 200 tys. złotych od każdej ze spółek. Wszelkie działania związane z inwestowaniem przekazanych środków wykonywane będą bezpłatnie. Fundacja Rodzin Górniczych działa od 1997 r. Jej głównym celem jest materialne wspieranie rodzin górników, którzy ponieśli śmierć w wyniku wypadków przy pracy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza będących w niedostatku oraz potrzebujących doraźnego wsparcia. Grono podopiecznych FRG liczy około 4,5 tys. osób, z których większość to członkowie rodzin górników, którzy zginęli w wyniku wypadków przy pracy w ciągu ostatnich 20 lat. W dotychczasowej działalności FRG udzieliła pomocy ponad 4 tys. osób, wydając na ten cel 5,2 miliona złotych.