Fundacja Pracownicza Grupy VELUX i spółek siostrzanych w Polsce

Metryka praktyki

Firma: Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Fundacja Pracownicza pomaga pracownikom Grupy VELUX i spółek siostrzanych w Polsce i ich najbliższym w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak: śmierć, choroba czy wypadek. Wspiera też edukację akademicką dzieci pracowników. Finansuje również działania na rzecz społeczności lokalnych, których inicjatorami są często sami pracownicy, wspierając szkoły, przedszkola, kluby sportowe, ośrodki pomocy społecznej. Dotychczas fundacja wsparła w Polsce 134 projekty dotyczące trudnych sytuacji życiowych pracowników (137 mln zł), 42 projekty dotyczące dofinansowania edukacji dzieci pracowników (292 tys. zł), 175 projektów związanych z działalnością organizacji non profit na terenach zlokalizowanych w pobliżu zakładów produkcyjnych firmy (1,6 mln zł).