Fundacja „Podaruj siebie” – PricewaterhouseCoopers

Metryka praktyki

Firma: PricewaterhouseCoopers, PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

Pomysł na Fundację PricewaterhouseCoopers pojawił się już na początku roku 2005. Wtedy to grupa osób żywo zainteresowanych działalnością społeczną w firmie zainicjowała rozmowy na temat powstania Fundacji, która stwarzałaby pracownikom możliwość podjęcia konkretnych działań wspierających rozwiązanie wybranych problemów społecznych.Tym samym Fundacja PwC miała zintegrować i ukierunkować liczne, rozproszone dotychczas, inicjatywy pro bono podejmowane przez firmę.

Filarami działalności Fundacji stały się: wolontariat, doradztwo i wsparcie finansowe. Jednocześnie w każdym z działów firmy wyłonieni zostali koordynatorzy, pracujący blisko ze sobą i nadający Fundacji obecny kształt.

Jednym z pierwszych zadań było zbadanie potrzeb i możliwości pracowników. W tym celu zostało przeprowadzane badanie ankietowe wśród pracowników firmy. Ankiety wypełniło blisko 200 osób, a ich wyniki pokazały, że wielu pracowników zainteresowanych jest szerszą działalnością społeczną w bardzo konkretnych, wskazanych przez siebie obszarach.

W kolejnym etapie kierownictwo firmy formalnie wsparło te działania m.in. deklaracją, że każdy z pracowników ma prawo wykorzystania trzech godzin w miesiącu, w ramach godzin pracy, na aktywność społeczną w ramach Fundacji. Działalność Fundacji PricewaterhouseCoopers Podaruj siebie objęła nie tylko biuro warszawskie, ale i pozostałe 5 biur regionalnych. W każdym z nich wyłonieni zostali partnerzy społeczni.

Przykładowe działania podjęte w ramach Fundacji to:
– nauka języka angielskiego podopiecznych i pracowników Powiślańskiej Fundacji Społecznej (PFS);
– przygotowanie kampanii marketingowej promującej działalność PFS;
– zbiórka żywności dla najbiedniejszych rodzin dzieci będących pod opieką PFS;
– organizacja spotkań nastolatków z domów dziecka połączonych z pogadanką o pierwszej pracy, ścieżce kariery, zachęcaniem do nauki, sportu, hobby etc.;
– odwiedziny dzieci w ośrodku Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową oraz szpitalu na oddziałach onkologii i hematologii dziecięcej;
– doradztwo IT i opieka nad komputerami w  Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową;
– doradztwo na rzecz Dziennego Ośrodka Rehabilitacji w Poznaniu w zakresie PR;
– przygotowywanie okazjonalnych zbiórek środków pieniężnych, jak i innych datków, paczek dla wszystkich partnerów społecznych Fundacji PwC.

W ramach wsparcia finansowego, oprócz organizowania akcji charytatywnych, pracownicy mogą dokonywać wpłat na rzecz Fundacji PwC poprzez potrącenia z wynagrodzenia w formie przekazania 1% podatku, przekazania stałej, comiesięcznej kwoty z pensji, bądź też okazjonalne datki pieniężne.

Obecnie, po doświadczeniach ubiegłego roku, Fundacja PwC Podaruj siebie ma w planach stworzenie ogólnopolskiego programu, który pomagałby w rozwiązaniu problemów społecznych wybranej grupie docelowej.