Fundacja Piotr i Paweł – Piotr i Paweł

Metryka praktyki

Firma: Piotr i Paweł,
Branża: FMCG, Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2011

Sieć sklepów Piotr i Paweł – poprzez swoją Fundację „Radość Dzieciom Piotr i Paweł”, starającą się angażować wolontariuszy spośród pracowników – na co dzień udziela pomocy finansowej bardzo chorym dzieciom, wymagającym trudnych i drogich zabiegów medycznych, a także szczególnie uzdolnionym, będącym w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. Udziela wsparcia dziecięcym szpitalom, rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym, placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym. Podejmuje i wspiera działania w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej u dzieci, pobudzania aktywności kulturalnej, oświatowej i sportowej dzieci. Fundacja współpracuje z wieloma parterami: osobami fizycznymi np. Eleni oraz firmami, którzy wspierają jej działania, a także promują je.