Fundacja Niezłomni – Orange Polska

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2013

W odpowiedzi na problem kradzieży i dewastacji infrastruktury, w 2013 roku z inicjatywy Orange Polska powstała Fundacja Niezłomni, angażująca do wspólnego podejmowania działań podmioty z branży kolejowej, energetycznej i telekomunikacyjnej. W prace włączani są regulatorzy rynku telekomunikacyjnego, energetycznego i kolejowego przy wsparciu innych organów państwowych, w tym policji. Podjęte aktywności wzmocniły świadomość społeczeństwa na temat zagrożeń wynikających z kradzieży infrastruktury i spowodowały większą częstotliwość reakcji na powyższe zjawisko. W ramach działań fundacji m.in. przeprowadzono kampanię społeczną „Nie reagujesz – akceptujesz”.