Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny – Polpharma

Metryka praktyki

Firma: Polpharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

W 2001 roku firma założyła Fundację na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny, która corocznie ogłasza konkurs na najlepsze projekty badawcze. Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych poprzez inicjowanie, organizowanie i współfinansowanie badań naukowych w tych dziedzinach. Środki finansowe przeznaczone na tę działalność w całości pochodzą z budżetu Polpharmy. Jest to pierwsza tego typu fundacja w Polsce założona i finansowana przez prywatną firmę farmaceutyczną. W skład Rady Naukowej wchodzą naukowcy i autorytety z dziedziny farmacji i medycyny. Ich zadaniem jest ocena i recenzowanie najlepszych projektów naukowych i prac badawczych napływających do Fundacji. W czterech edycjach konkursu granty naukowe przyznano łącznie 36 zespołom badawczym. Polpharma do tej pory przekazała na działalność Fundacji kwotę 10 milionów złotych.

W 2006 r. Fundacja ogłosiła V edycję konkursu na finansowanie projektów badawczych pod hasłem „Biotechnologia dla zdrowia”. Celem projektów było poszukiwanie nowych metod terapeutycznych i diagnostycznych oraz produktów leczniczych wykorzystujących biotechnologię. Na konkurs napłynęło 38 prac. Rada Naukowa i recenzenci wskazali 2 prace, które będą realizowane z grantów Fundacji. Fundacja uruchomiła także program stypendialny dla uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych (przyznano pięć 2-letnich stypendiów po 10 tys. złotych każde) oraz ufundowała I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych.

Działalność Fundacji spotyka się z uznaniem środowiska naukowego. W 2006 roku Fundacja zwyciężyła w konkursie wydawnictwa Termedia – Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny w kategorii działalność edukacyjno-szkoleniowa.