Fundacja „My Kochamy Pabianice”

Metryka praktyki

Firma: Aflofarm Farmacja Polska,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Fundacja „My Kochamy Pabianice” została założona z inicjatywy Grażyny i Andrzeja Furmanów, założycieli firmy Aflofarm Farmacja Polska, w listopadzie 2011. Jej misją jest służba i pomoc w realizacji oczekiwań mieszkańców Pabianic. Fundacja realizuje projekty, których celem jest pomoc w organizacji imprez kulturalnych i sportowych, ochrona zabytków i pielęgnowanie zieleni w miejscach publicznych. Od początku działalności, fundacja zrealizowała prawie 100 projektów, aktywnie przyczyniając się do rozwoju Pabianic.

Do najważniejszych działań fundacji w 2018 roku należy:

  • przekazanie na rzecz Pabianickiego Centrum Rehabilitacji działającego w ramach Pabianickiego Centrum Medycznego (PCM) łóżek o wartości 140 tys. zł;
  • zakup defibrylatora na rzecz  Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach;
  • wsparcie finansowe miejskiego muzeum;
  • darowizna na działalność statutową Rejonowego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Pabianicach;
  • wspieranie imprez o charakterze kulturalnym i sportowym.