Fundacja Leroy Merlin Polska – Leroy Merlin

Metryka praktyki

Firma: Leroy Merlin,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2013

W 2013 roku powstała Fundacja Leroy Merlin Polska. Głównym jej celem jest finansowe wspieranie społecznych inicjatyw pracowniczych poprzez programy grantowe. Każdy zespół chcący ubiegać się o dofinansowanie musi złożyć wniosek, który rozpatrywany jest przez specjalnie powołaną komisję. Beneficjentami są najczęściej: placówki wychowawczo-edukacyjne, domy dziecka, lokalne organizacje pozarządowe, schroniska dla zwierząt, domy pomocy społecznej i rodziny w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Natomiast rodzaje zrealizowanych do tej pory projektów to: remonty, wolontariat hospicyjny, warsztat teatralny, zabawy choinkowe, paczki z żywnością, aukcja na rzecz NGO, spełnione marzenie nieuleczalnie chorego chłopca oraz założenie ogrodów edukacyjnych. W 2013 roku do projektu zgłosiło się łącznie 665 wolontariuszy – pracowników Leroy Merlin z całej Polski, wykonano w sumie 55 remontów.