Fundacja korporacyjna Będę Kim Zechcę – ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych

Metryka praktyki

Firma: Grupa ANG,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2013

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych, powołując fundację korporacyjną Będę Kim Zechcę, zdecydowała jednocześnie o przekazywaniu 10% zysku na programy społeczne przez nią prowadzone. Fundacja angażuje się w projekty związane z 3 głównymi obszarami: programy stypendialne dla młodych ludzi, których zdolności, predyspozycje i pasje nie idą w parze z możliwościami finansowymi, z sytuacją materialną; wspieranie przedsiębiorczości młodych ludzi kończących edukację; propagowanie idei zrównoważonego rozwoju firm i tworzenia organizacji odpowiedzialnych społecznie.